Historia

Svenska Continental Bulldog Klubbens Historia

Svenska Continental Bulldog Klubben (SCBK) grundades år 2018 utav  rasentusiaster vid namn Jeanette, Jonas, Sebastian och Therese.

År 2019, 2020, 2021

Rasen var då godkänd nationellt hos Fédération Cynologique Internationale (FCI) i 6 länder - Schweiz, Tyskland, Frankrike, Litauen, Estland och Tjeckien. Året 2019 åkte Jonas Wandell och Jeanette Johansson Wandell till Schweiz för att träffa grundaren till rasen Imelda Angehrn, världsdomare Ginette Hufschmidt och ordförande i Schweiziska rasklubben Thomas Tschanz. Målet var att utbilda sig inom Continental bulldogens historia, exteriör, mentalitet och knyta kontakter för att kunna starta upp rasklubben och avel utav rasen i Sverige samt sprida kännedom och kunskap om den. Under 2019 blev SCBK kontaktad utav Svenska Kennelklubbens (SKK) avelskommitté inför deras trubbnosinventeringen och rasklubben deltog med en Continental bulldog tik som undersöktes. SCBK ansökte om att få rasen nationellt godkänd under år2019 och SKKs avelskommitté godkände rasen, men ansökan avslogs utav SKK/CS och skickades tillbaka till SKKs avelskommitté då regler kring hur raser i Norden skulle godkännas förändrades under det året. Arbetet att få rasen nationellt godkänd fortsattes under åren 2020 och 2021.

Första continental bulldog-kullen föddes i Sverige året 2020 med FCI stambokförda föräldrar hos Nordic Canine Kennel.

 2021-06-03 Var Mipa första tiken i rasen att genomföra Mentalbeskrivningen BPH.

2021-12- 19 fick Sverige sin första Svenska Viltspår Champion: SE VCH UmbrellaBulls Angus Young.

Hösten 2021 skickade FCI skickade ut en kommitté till Schweiz för att inventera 50 individer inför det internationella godkännandet, där flera veterinärer och experter inom området bedömde hundarna. Ett utav testerna var Brachycephalic Obstructive Airway Syndrom (BOAS) där continental bulldog gjorde väldigt fina resultat. Det gav ett positivt utslag och rasen blev som följd preliminärt erkänd utav FCI internationellt 31 mars 2022.

År 2022

I och med det preliminära erkännandet utav FCI internationellt fick vi i Sverige börja ställa ut våra continental bulldogs från 1 juli 2022. Man får tävla om CAC och Nordiskt CAC i SKK, men inte erhålla CACIB vid utställningar förrän 2032.

15 augusti 2022 anslöts SCBK till Specialklubben Svenska Molosser-och Herdehundklubben.

2022-05-21 Var Nordic Canine's Diego första hanen i rasen att genomföra Mentalbeskriven BPH.

2022-12-26 Fick Sverige sin första svenska utställningschampion:
SE UCH UmbrellaBulls Angus Young.


År 2023

Den 18 mars 2023 hade klubben sitt första officiella årsmöte och där med startade arbetet upp som erkänd officiell rasklubb under SMHK. Förtroende invalda till styrelsen blev:

Petra Lundberg, Anna Wågberg, Nathalie Väisänen, Marianne Rexlinger, Nicole Grant, Liv Albinsson, Jeanette Johansson Wandell, Ulrik Wågberg och Inger Nordin.

2023-03-04 Blev den första tiken i rasen utställningschampion i Sverige,
SE UCH ColorBulls Doris Day in Diamond.

2023-04-22 Fick Sverige den först svenskfödda,
SE UCH Nordic Canine´s Elodie.

2023-04-29 Fick Sverige den första i rasen Titeln Årets hund (utställning) 2022: UmbrellaBulls Angus Young, Utsedd utav vår Specialklubb SMHK.

2023-06-06 Genomförde Farbenzauber Beate ett MH och är den första tiken i rasen i Sverige att ha genomfört två mentalbeskrivningar - BPH & MH.

2023-08-19 Blev den första tiken i rasen Nordisk Utställnings Champion i Sverige.
Nordic UCH ColorBulls Doris Day in Diamond.  

2023-10-30 Publicerades Continental bulldogs första Domarkompendium.

2023-12-09 Arrangerade klubben sin första Rasmonter vid Stockholmshundmässa.

År 2024

2024-01-30 Publiceras första dokumentet av Rasspecifika avelsstrategier för Continental bulldogs i Sverige.

2024-03-09 Hade klubben sitt andra officiella årsmöte och förtroende invalda till styrelsen blev
Petra Lundberg, Anna Wågberg, Nathalie Väisänen, Nicole Grant, Liv Albinsson, Jeanette Johansson Wandell, Ulrik Wågberg och Malena Johansson.