Uppfödare

FÖLJANDE REGLER GÄLLER FÖR SCBK'S UPPFÖDARLISTA:
Uppfödare av continental bulldog kan anmäla sig till uppfödarlistan om följande krav uppfylls:
- Medlemskap i klubben
- Följa klubbens avelsriktlinjer, se flik Valphänvisning!

Maila: kommunikation@continentalbulldog.se 
Ange medlemsnummer och länk till din hemsida