Hälsoenkät år 2023

Under september bjöd Avelskommittén in ägare av Continental Bulldog i Sverige att svara på en hälsoenkät. Syftet med enkäten var att få en tydligare bild av rasens hälsa i Sverige i dagsläget. Enkäten var anonym och inga frågor var obligatoriska. Resultatet är sammanställt av Avelskommittén och totalt har 45st svar inkommit. Vid tidpunkten för enkäten var det ca 90st SKK-registrerade Continental Bulldogs i Sverige. Då rasen fortfarande är ung i vårt land så får man ha det i åtanke när man läser enkäten rent statistiskt.

Har ni synpunkter på enkäten, förbättringsförslag är ni välkommen att emaila avel@continentalbulldog.se