Styrelsen består utav:

Ordförande: Petra Lundberg

Mejl: ordforande@continentalbulldog.se 
Mobilnr: 0739-18 42 36


Vice ordförande: Anna Wågberg

Mejl: viceordforande@continentalbulldog.se 

Mobilnr: 0738-18 52 88


Sekreterare: Nathalie Väisinen

Mejl: sekreterare@continentalbulldog.se 


Kassör: Inger Nordin

Mejl: kassor@continentalbulldog.se 


Ledamot: Jeanette Johansson Wandell

Ledamot: Liv Albinsson

Ledamot: Marianne Rexlinger

Ledamot: Nicole Grant

Suppleant: Ulrik Wågberg

Revisor: Per Schröder-Hörnell

Revisor: Sören Moberg

Revisorsuppleant: Viktoria Dahlström


Valberedning: Jonas Wandell

Mejl: valberedning@continentalbulldog.se 

Medlemsfrågor

Mejl: medlem@continentalbulldog.se


Kommittéer


Aktivitet: Nicole Grant

Mejl: aktivitet@continentalbulldog.se 

Avel och hälsa: Ulrik Wågberg

Mejl: avel@continentalbulldog.se 

Kommunikation och information: Anna Wågberg

Mejl: kommunikation@continentalbulldog.se 

Sponsor: Liv Albinsson

Mejl: sponsor@continentalbulldog.se 

Utställning och exteriör: Marianne Rexlinger

Mejl: utstallning@continentalbulldog.se