På foto Imelda Angehrn grundaren till våran ras continental bulldog. Läs gärna hennes egna berättelse: https://pickwick-bulldogs.ch/e/meine-beweggruende/

Continental Bulldog

https://www.skk.se/sv/hundraser/continental-bulldog/

Continental bulldog är en hundras från Schweiz. Den har sitt ursprung i korsningar mellan engelsk bulldog och Olde English Bulldog. Målet var att frambringa en mellanstor bulldog och då korsades engelsk bulldog och old english bulldog som visade dock snart att avelsprogrammet ledde till skapandet av en ny ras, som står den ursprungliga bulldogtypen nära. För att klart avgränsas från engelsk bulldog, valdes namnet Continental bulldog för den nya rasen. 

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 2, sektion 2. Molosser- och bergshundar (stora herdehundar och bergshundar)

RASGRUPP SKK: Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser- och bergshundar samt sennenhundar 

Användningsområde: Sällskapshund, familjehund.

Storlek och utseende

En korthårig, atletiskt byggd, mellanstor, nästan kvadratisk hund av molossoid bulldoggtyp. Continental bulldog är rörlig och uthållig; även vid trav eller galopp i raskt tempo ska den andas ljudlöst.
Päls färgen är enfärgad eller brindle, med eller utan vita tecken. Svart mask kan förekomma. Nosen ska alltid vara svart full pigmenterad. Huden är elastisk mot kroppen, det kan finnas några veck runt halsen.
Vikten varierar mellan 20 och 30 kg beroende på storlek, men för tik 20-25kg och hanar 25-30kg. Mankhöjd för hanar är 42-50cm och tikar 40-48cm, hanhundar och tikar ska uppvisa en tydlig könsprägel. Denna ras har ett stort huvud men inte lika stort som den engelska bulldoggen. Rasen kan ha rynkor men inte så djupt som andra bulldoggar, och dess breda nosparti är längre än de flesta som tillåter bättre andning. Rasen har inte heller någon uttalad underbett. Den har en bred näsa med vida öppna näsborrar. Den har tätt passande nedre hud runt munnen och överkäkens läppar hänger över underkäken. Ögonen är runda och ligger vid varandra, men bör inte vara utbuktande eller sjunkna in. Ögon färgen är mörkbrun. Öronen ska passa huvudet och är tunna, dom kan ha tipp eller rosen öronen.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: 

Continental bulldog ska vara uppmärksam, självsäker och vänlig, varken skygg eller aggressiv.

Riktlinjer för avel:

…att som uppfödare ska man vara väl insatt i och följa Svenska kennelklubbens grundregler för avel.
Svenska Continental Bulldog klubben beslutade under årsmötet 2023 att vidhålla riktlinjer för avel på svenskregistrerade:

 SE-registrerade hundar ska BÅDA föräldrar djuren:

● …att föräldrar djuren ska vara utställda med minst "Very Good" som kvalité eller inneha en tidigare godkänd avelslicensering.

● …att ej låta tik valpa före 2års ålder.

● …att föräldrar djuren ska ha genomfört mentalbeskrivning: Utifrån BPH eller MH.

● …att ej utan synnerliga skäl att använda hund med högre grad ED än 1 och ska endast paras med hund graderad 0.

● …båda föräldrar djuren ska ha känd HD och ED status. SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD- grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parnings kombinationer där HD index är större än 100. Oavsett HD- grad är det inte heller förenligt med att grundregeln att använda hundar med kliniska symtom på HD i avel.

● …att DNA testa för sjukdomarna Cystinurie och DVL2 och ej gör kombinationer som riskerar att lämna dubbel bärare utav sjukdomarna nämnda.

● …att utesluta hundar från avel som uppvisar symptom på återkommande hudproblem.

● …att utesluta hundar från avel som har uppvisar rosslig och besvär utav sin andningsfunktion samt hund som genomgått operation för att förbättra andningsvägarna.

● …att undvika hund med knipta näsborrar.

● …att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller kullsyskon) drabbats av problemet.
OBS!
Vid parning utav utländsk hane SKA SE-registerad tik ha uppfyllt ovanstående riktlinjer!