Köpa Continental Bulldog

SCBK vill hjälpa dig/er att förhoppningsvis göra ett lyckat valpköp.

Att skaffa hund medför ett stort ansvar, både inom familjen och i samhället.

Om du är intresserad/nyfiken utav rasen och vill lära känna continental bulldog så prata med conti-ägare eller besök uppfödarna, utställningar, en mentalbeskrivning eller klubbaktiviteter för att se contin "in action"

Uppfödare som finns med på rasklubbens uppfödar lista följer alla avelsrekommendationer dvs,
-Känd HD, ED status.
-Genomfört Mentalbeskrivning. 
-DNA testade. 
Utställda från 15 månader med lägsta kvalitetsbedömning Very Good. 
Har du några funderingar eller frågor om eventuellt valpköp är du välkommen och kontakta Kommittén för avel och uppfödning avel@continentalbulldog.se 

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) beskriver nuläget samt de hälsoproblem som finns i rasen. Syftet med RAS är att informera valpköpare samt vägleda uppfödare och hanhundsägare mot gemensamma mål vad gäller hälsa, mentalitet och exteriör.
RAS bör följas oavsett om man tillhör rasklubben eller inte. Varje kull som föds utgör grunden för kommande generationer och i en numerärt liten ras som Continental bulldog har varje kull som föds stor betydelse för rasens framtid.  https://www.skk.se/contentassets/4c9d7985156944ceb5a994016df906a8/ras-continental-bulldog.pdf


Svenska Kennelklubbens verktyg Avelsdata är ett hjälpmedel för dig som till exempel letar efter information!

• Hitta resultat från röntgen och andra hälsokontroller.

• Se en hunds mentalbeskrivning och jämföra det mot andra hundar i rasen och kullsyskon.

• Kontrollera utvärderingen av hundar i avel.

• Hitta syskon till din hund/släktingar till din hund.

• Hitta tidigare kullar från hund/ar

Svenska Kennel Klubbens Avelsdata.
https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx