g

Doping

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/nationellt-dopingreglemente-for-hund_t24.pdf

Nationellt dopingreglemente

Nationellt dopingreglemente är ett regelverk framtaget gemensamt av flera organisationer och gäller för all hundsport i Sverige.
Den som deltar i utställningar, prov och tävlingar inom organisationerna är skyldig att känna till regelverket.
https://www.skk.se/contentassets/7a5063b0f3d7425497dbcf68141e72c2/t23-dispensansokan---utstallning-prov-tavling-2023-form.pdf