Extriördomar Konferans år 2023

Lördagen den 30 oktober deltog vi på våran första Domarkonferans tillsammans med våran Special klubb- Svenska Molosser-och Herdehundklubben.

Ordförande Petra Lundberg och Vice Ordförande Anna Wågberg var med och representerade rasklubben.
SCBK vill rikta Ett Stort TACK till samtliga hundägare som kom och visade upp rasen för våran svenska domarkår 😃
Sammanfattning från Extriördomarkonferansen, syftet med Konferansen är att utveckla kvalitén på den extriöra bedömningen igenom att öka raskunnandet, ge en historisk samt en nuläges beskrivning och att diskutera aktuella förtjänster respektive problem/fel hos rasen.
Konferansen ska i första hand rasspecifika frågor tas upp, rastyp, rasdetaljer och anatomin för rasen. 
I samband med Domarkonferansen skall rasklubben upprätta ett kompendium som är till för att belysa rasstandarden!
SCBK vill även rikta Ett Stort Tack till Presentatören: Patrik Cederlöv för hans föreläsning om rasen.
Petra Lundberg vill även rikta ett Stort TACK till Ordförande Ines Olbricht i Tyska rasklubben CBCD som gav oss mycket värdefull information och även ett raskompendium som vi fick äran och använda oss utav.
Viktigt att ha med sig är att den Continental Bulldogen är en "ung ras i Norden" och är inte homogen! 
Vi ser framemot och fortsätta arbetet för en hälsosam extriör på Contin.