Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
är en Mentalbeskrivningen! 
 

Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i SKK eller SCBK.

Anmäl din hund! – ju fler Contisar som beskrivs ju mer information får vi om individen som också i sin tur bidrar till rasens mentala egenskaper. Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos våran ras.

Alla hundar är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras.
För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.
 
Mer information:
 https://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/