Valphänvisning 

För att få publicering utav din valpkull på hemsidan, FaceBook och Instagram ska hundarna uppfylla riktlinjerna!
Är du medlem så har du gratis valphänvisning maila in dokumenten till Kommittén för Avel och hälsa på avel@continentalbulldog.se.  

SE-registrerade hundar ska BÅDA föräldrar djuren:

 • …att föräldrar djuren ska vara utställda med minst "Very Good" som kvalité eller inneha en tidigare godkänd avelslicensering.
 • …att ej låta tik valpa före 2års ålder.
 • …att föräldrar djuren ska ha genomfört mentalbeskrivning: Utifrån BPH eller MH.
 • …att ej utan synnerliga skäl att använda hund med högre grad ED än 1 och ska endast paras med hund graderad 0.
 • båda föräldrar djuren ska ha känd HD och ED status. SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD- grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parnings kombinationer där HD index är större än 100. Oavsett HD- grad är det inte heller förenligt med att grundregeln att använda hundar med kliniska symtom på HD i avel.
 • …att DNA testa för sjukdomarna Cystinurie och DVL2 och ej gör kombinationer som riskerar att lämna dubbel bärare utav sjukdomarna nämnda.
 • …att utesluta hundar från avel som uppvisar symptom på återkommande hudproblem.
 • …att utesluta hundar från avel som har uppvisar rosslig och besvär utav sin andningsfunktion samt hund som genomgått operation för att förbättra andningsvägarna.
 • …att undvika hund med knipta näsborrar.
 • …att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller kullsyskon) drabbats av problemet.
  OBS!
  Vid parning utav utländsk hane SKA SE-registerad tik ha uppfyllt ovanstående riktlinjer!