l

Avel

Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med dokumentet Rasspecifika avelsstrategier RAS!
SKKs grundregler och djurskyddslagstiftningen. 
https://www.skk.se/contentassets/4c9d7985156944ceb5a994016df906a8/ras-continental-bulldog.pdf

…att som uppfödare och hanhundsägare ska man vara väl insatt i och följa Rasspecifika avelsstrategier & Svenska kennelklubbens grundregler för avel.

SE-registrerade hundar ska BÅDA föräldrar djuren:

 • …att föräldrar djuren ska vara utställda i öppen klass tidigast 15månader med minst "Very Good" som kvalité alternativt extriörbedömts från 15månader ålder med minst "very Good" som kvalitén.
 • …att ej låta hane para innan 2års ålder / tik ska ej ha valpar före 2års ålder.
 • …att föräldrar djuren ska ha genomfört mentalbeskrivning: BPH eller MH.
 • …att ej utan synnerliga skäl använda hund med högre grad ED än 1 och ska endast paras med hund graderad 0.
 • båda föräldrar djuren ska ha känd HD och ED status. SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD- grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parnings kombinationer där HD index är större än 100. Oavsett HD- grad är det inte heller förenligt med att grundregeln att använda hundar med kliniska symtom på HD i avel.
  HD-grad A,B,C+C är tillåtet och kombinera och HD-grad D får ENDAST kombineras med HD-grad A eller B. HD-grad E är helt uteslutet ur avel enligt SKKs regler!
 • …att DNA testa för sjukdomarna Cystinurie och DVL2 och ej göra kombinationer som riskerar att lämna dubbel bärare utav sjukdomarna nämnda.
 • …att utesluta hundar från avel som uppvisar symptom på återkommande hudproblem.
 • …att utesluta hundar från avel som har och uppvisar rosslig besvär utav sin andningsfunktion samt hund som genomgått operation för att förbättra andningsvägarna.
 • OBS!
  Vid parning utav utländsk hane SKA SE-registerad tik ha uppfyllt ovanstående riktlinjer!