Klubbens postadress

Svenska Continental Bulldog Klubben
Östergårdsvägen 5, 511 71 Fritsla