HD och ED

Continental bulldogen är en numerärt liten ras och relativt få hundar röntgas då påverkar varje enskild individs resultat rejält och det blir osäkert att dra några säkra slutsatser om rasens HD och ED hälsa.

Den genomsnittliga HD-statusen i rasen kunde vara bättre och som uppfödare bör man fokuserar på att långsiktigt försöka förbättra HD och ED hälsa, dock med hänsyn till continental bulldog relativt begränsade avelsbas. En selektion av enbart fria individer skulle inte vara möjlig med hänsyn till den genetiska variationen i rasen.

Höftleds- och armbågsdysplasi beror på en felaktig utveckling av höftled respektive armbågsled. Hur det ärvs är multifaktoriell, det beror både på arv och miljö. Continental bulldogens anfäder är raser som har haft väldigt mycket ledproblem och därmed är arbetet med HD och ED fortfarande viktigt.
Röntgen på en Continental Bulldog bör ske mellan 1 år och 2 års ålder.

Innan du bokar en tid hos veterinären för röntgenundersökning av din hunds höftleder eller armbågar, måste du beställa en avläsning av röntgenbilderna hos SKK och du kan göra det 12 månader innan undersökningen.

Under hösten 2020 infördes SKK e-tjänsten SKK Röntgenavläsning för leder. Som hundägare beställer och betalar du din hunds avläsning av röntgenundersökningen, innan du bokar tid hos veterinären.