Utställningar

Det grundläggande syftet med hundutställningar är avelsutvärdering. Hundutställning, tävling för rashundar där en domare gör en exteriörbedömning utifrån hur väl hundarna överensstämmer mot aktuell rasstandard. Hanhundar och tikar i samma ras bedöms var för sig och vinnarna ställs sedan mot varandra. Dessa två utnämns sedan till "bästa hund i rasen" (BIR) och "bäst i motsatt kön" (BIM).
Det är hundarnas egna förtjänster och fel som bedöms på en utställning. Dessa utvisar resultatet som kombinationen av deras föräldrar givit. Däremot har domarna ingen möjlighet att betygsätta de utställda hundarnas arvsanlag. 

Därför betyder inte ett högt pris att hunden rekommenderas för avel. Utställningsresultatet är därför bara en av hållpunkterna för uppfödarna i deras avelsarbete! 
Hundutställning ger oss inte hela sanningen, men domaren på en hund utställning beskriver en hunds exteriör på ett fullödigt sätt och det hjälper oss en bit på vägen. Uppfödarna / hundägaren får veta mer, och i avelsarbete är all kunskap av värde.
 


Blandande foton från våra medlemmar när dom visar Contisar på utställningar runt om i Sverige och även utanför Sverige.

Är du medlem är du välkommen och maila in foto på din Conti.
kommunikation@continentalbulldog.se