DNA

DNA Sjukdomar!

Cystinuri ärvs autosomalt recessivt och är en sjukdom som kan bli återkommande urinstensbildning. Vad som händer i en sjuk hund är att återtransporten i njurarna av en speciell aminosyra, cystin, från urin till blod inte fungerar vilket resulterar i ökade mängder cystin i urinen. Cystin har låg löslighet i sur urin, där kristaller och stenar bildas. Om en hund som är dubbel bärare blir sjuk kan blockeringen leda till svår smärta, njursvikt och t.o.m. döden. Det finns inget botemedel för cystinuri, men man kan behandla en sjuk hund med ett speciellt foder och medicinering.

En bärare får paras med en som är helt fri. Skulle det mot all förmodan dyka upp en dubbel bärare i Sverige ska den hunden per automatik uteslutas ur avel för att hindra spridningen. Det är önskvärt att alla avelsdjur testas för denna sjukdom och att bärare paras med en som är helt fri. En dubbelbärare ska uteslutas ur avel för att hindra spridningen.

DVL2

Flertalet studier har utförts för att identifiera de molekylära bakomliggande orsakerna till den kortare nosen hos brakycefala hundar. Detta är en ovanlig likhet utav samma DNA sjukdom hos människor som kallas Robinow syndrome, som i människan har en mutation utav DVL1 och DVL3 generna. Fenotypen på människor är samma som på brakycefala hundar som har detta; till exempel så har de en bred panna där ögonen sitter långt isär. Det finns en misstanke att mutationen utav canine DVL2 genen är orsaken till de sista ryggkotornas missbildning, skruv svans, "kinkt tail" och även en förkortad skalle i de brakycefala raserna (Mansour et al. 2018).

Det är önskvärt att alla avelsdjur testas för denna sjukdom och att bärare paras med en som är helt fri. En dubbelbärare ska uteslutas ur avel för att hindra spridningen.

Skapa ett konto vid länken:

 https://laboklin.com/en/

För frågar eller hjälp ta kontakt med:
avel@continentalbulldog.se