Breed special Judge 

BSI dokument:
https://www.skk.se/globalassets/globala-filer/bsi--eng-och-sv/breed-specific-instructions-bsi-a8-sv.pdf

Från och med år 2024 ingår Continental Bulldog under Breed special Judge "BSI" gällande överdrifter pågrund av osund extriör! Denna nya upplaga baseras på resultat från domarenkäter, veterinär expertis, dialoger med rasklubbar och domarrapporter från utställningar.

Viktigt är du som uppfödare och hanhundsägare är observant på dessa extriör överdrifter, Continental bulldogs ska ha en hälsosam extriör utan dessa överdrifter!
En Continental bulldog ska alltid ha ljudlös andning oavsett i rörelser eller vila, ögonen ska vara sunda och klara med strama ögonkanter, det ska ej förekomma "brun/rödaktig" missfärgning i rynka eller päls pågrund av tårflöde.

Ett tips till uppfödare och hanhundsägare som bedriver avel är att göra ögonundersökning/ögonlysning utfärdad av vetrinären och få dokumentet publicerat till Skk.

Dessa diagnoser registrerar SKK

De diagnoser som kan förekomma i ögats adnexa och som registreras centralt av SKK är:
entropion

ektropion

makroblefaron

distichiasis

ektopiskt cilium

cherry eye

Tyvärr har vi inte i Sverige ett anpassat andnings hälsoundersökning utfärdad av vetrinär för Continental bulldogs men ha alltid med dig att rasen ska vara ljudlös i alla rörelser och i vila.
Friska rashundar utan överdrifter är en förutsättning för hundrasers hålbarhet och för våra hundutställningars framtid - och för den framtida existensen av flera av våra raser i många länder.