Vi erbjuder mentalbeskrivning till dig som är medlem med din Conti!

30.01.2024
Nu har du som medlem möjlighet och få din Conti mentalbeskrivning, mentalbeskrivning är en en del av rasens hälsoutvärdering och är du seriös och vill avla då ska du följa RAS- Rasspecifika avelsstrategier.
Du anmäler din Conti här:

https://www.skk.se/sv/SKKK/BPH/

Viktigt att du väljer beskrivnings datum: 20/4 smhks raser.

Vid frågor är du välkommen och emaila, ordforande@continentalbulldog.se 

En vacker hund är en fröjd för ögat, men viktigare är att du delar din vardag med en välbalanserad och välfungerande hund. En mental beskrivning visar var din hunds mentala styrkor och svagheter ligger - ETT VERKTYG DU KAN ANVÄNDA INTE BARA SOM UPPFÖDARE UTAN ÄVEN SOM FAMILJEHUNDÄGARE !

Vi vill gärna att våra hundar ska vara friska, duktiga och vackra – men lika viktigt är att de har en bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande. Som uppfödare måste man ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt.

Även om man tycker om de hundar man har omkring sig måste man själv kunna svara ett ärligt "ja" på frågan om den tik eller hanen man har tänkt avla på faktiskt är en trevlig hund. Blir svaret "nej" spelar det knappast någon roll hur fina meriter hon eller han har i övrigt, tiken/ hanen passar förmodligen inte i avelsarbetet.

Uppfödaren har ett stort ansvar att informera valpköpare om rasens typiska karaktärsdrag.