Publicering utav RAS

31.01.2024

Efter ett långt arbete som påbörjades år 2022 så vill Avelskommittén,
dela med sig av en fantastisk, glädjande nyhet och det är att RAS är nu godkänd och publicerad! 

Svenska Continental Bulldog Klubben RAS (Rasspecifik Avelsstrategi)

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom Continental Bulldogs i Sverige!
De rasspecifika avelsstrategierna är till för att behålla och/eller förbättra hälsa och funktion hos Continental bulldogs.
SCBK’S RAS-dokument har tillkommit genom en dialog mellan avelskommittén, styrelsen och medlemmar i klubben.

Att som uppfödare och hanhundsägare ska man vara väl insatt i och följa Rasspecifika avelsstrategier & Svenska kennelklubbens grundregler för avel.

SCBK ansvarar för RAS för Continental bulldogs ihop med medlemmar som är svenska hanhundsägare och uppfödare, senaste upplagan fastställdes av SKK år 2024, nästa revidering av dokumentet sker år 2028.

https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-continental-bulldog.pdf

SCBK är mycket stolt över första upplagan som är faställdt av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté, läs uttlåndet,