MEDLEMSENKÄT!

21.05.2024
MEDLEMSENKÄT
Under morgonen har det gått ut ett email med länk till en enkät till alla medlemmar per 30/4. Syftet med enkäten är att få in medlemmars synpunkter kring vilka aktiviteter man vill att SCBK arrangerar, vad man tycker om klubbens arbete m.m. Enkäten är anonym.
Är du medlem och inte fått enkäten, emaila medlem@continentalbulldog.se
Tack på förhand,Styrelsen