Information till dig som medlem!

15.05.2024
Hej kära medlemmar,

Idag på förmiddagen ska det ha gått ut email till er.
Har ni inte fått mailet kontakta: kommunikation@continentalbulldog.se

Ordförandes rader,

Hej!

Nu är vi på året 2024 och vi jobbar på aktivt med verksamhetsmålen som vi ska uppfylla detta år (målen kan ni hitta via hemsidan under fliken Nyheter och Årsmöteshandlingar)

Jag börjar med ett tråkigt besked, för därefter kan det bara bli bättre. Den 4 maj fick vi ställa in aktiviteten "Sveriges snabbaste Conti" på grund av för få deltagare, kassör Pia har gjort återbetalning till berörda.

Sammankallande Anna Wågberg i Kommunikationskommittén har skapat en medlemsenkät som är helt anonym och den enkäten är endast riktad till SCBK's medlemmar. Vi hoppas att ni tar er tiden och besvarar den och även kommer med egna idéer om aktiviteter mm som ni önskar från rasklubben - det är viktigt för SCBK att vi jobbar tillsammans. Email med länk till enkäten kommer skickas ut senast slutet av maj.

Ni känner också till att RAS Avelsstrategin för Continental Bulldog gick igenom med otroligt fina vitsord från Svenska Kennelklubben Avelskommitté. SCBK's Avelskommitté arbetar aktivt med dessa gemensamma avelsmål som vi alla tagit fram gemensamt - med alla syftar jag även på SCBK's medlemmar.

Jag vill påminna er om att anmäla er till den digitala föreläsningen som är den 4juni kl. 18:30, kostnad 120kr per person, med fokus på hälsa utifrån Continental Bulldogs Avelsstrategi, föreläsare är Veterinär Sara Molin. Medlemskap krävs inte för att delta, du har också möjlighet att ställa frågor direkt till Sara. Inbjudan finner ni på rasklubbens hemsida under fliken Nyheter samt klubbens sociala kanaler via Facebook och Instagram.

Har ni inte anmält er till SCBK's rasspecial i Gränna den 27 juli, så är det hög tid att göra det nu till den lägre anmälningsavgiften som går ut 2024-05-28, därefter höjs avgiften!

Mer information finns på rasklubbens hemsida under fliken Utställningar/ Rasspecial 2024
https://www.continentalbulldog.se/rasspecial-ar-2024/

Sammankallande Liv Albinsson i Aktivitetskommittén bjuder in alla till en gemensam Conti promenad, den 9 juni kl. 11:00, inbjudan finner ni på rasklubbens hemsidan under fliken Nyheter samt klubbens sociala kanaler via Facebook och Instagram.

Har du som medlem några funderingar så tveka inte för att kontakta oss, våra uppgifter hittar ni pả rasklubbens hemsida och fliken
Klubben/ Medlemskap/ Styrelsen.
https://www.continentalbulldog.se/styrelsen/

https://www.continentalbulldog.se/klubben/
 

Vi önskar er alla en härlig sommar och så hoppas vi på att träffas under något arrangemang under SCBK.

// Vänliga hälsningar Ordförande Petra Lundberg med Styrelse.🌸