Hundars mentalitet på Instagram

05.12.2023

Contins mentalitet är utav priotering och en del utav hälsoutvärderingarna oavsett om man tänker avel eller sällskaps hund!
Lika väl som man röntgar HD & ED så "röntgar" man hundens mentalitet igenom att genomföra en Mentalbeskrivningen och när det gäller Continental Bulldoggs så är det BPH Beskrivning som är aktuell.

Idag har Svenska Kennelklubben premiär för deras  nya Instagramkonto hundarsmentalitet!
Kommittén för hundars mentalitet har beslutat om att försöka nå ut än mer och berätta om allt bra som SKK gör inom området hundars mentalitet. 
Följ gärna Hundarsmentalitet via Instagram


https://instagram.com/hundarsmentalitet?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==