Hälsoenkät

01.09.2023
SCBK har med hjälp av SKK tagit fram en hälsoenkät för att få en tydligare bild av rasens hälsa i Sverige. Alla som äger/ägt en conti är välkommen att besvara enkäten, som också är anonym. Sista dag att besvara enkäten är 30 september. 

Tack på förhand för din medverkan! Tillsammans kan vi arbeta för en sund och frisk conti ❤️