Delta på undersökningen

17.02.2024
Som en del i SKKs kontinuerliga utvärdering av Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, och Mentalbeskrivning hund, MH, genomförs en enkätundersökning för att kartlägga hundars beteende i vardagslivet. Utvärderingen genomförs vid institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med SKK. 
De är främst intresserade av alla hundar, oavsett ras, som snart ska delta, eller har deltagit på BPH eller MH. Du är dock också välkommen att fylla i enkäten om du inte har deltagit, eller tänker delta på BPH eller MH längre fram. (Har man redan svarat på enkäten i samband med BPH så behöver man inte svara) 

Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre bild får vi över hundars vardagsbeteende i vår ras. Därför är just Ditt svar viktigt! Välkommen att delta! 

Länk till undersökning