Conti ingår numera i BSI gällande överdrifter pågrund av osund extriör

19.03.2024
BSI dokument:
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/bsi-2024-a8-svenska.pdf

Bedömning av hundars ögon dokument:
https://www.skk.se/contentassets/d4e28883c7494d0ea8587b7d97156f19/bedomning-av-ogon.pdf

Andning- kortskallighet:
https://www.continentalbulldog.se/halsa/

Svenska Kennelklubben:
https://www.skk.se/?newsitem=226780

Från och med år 2024 ingår Continental Bulldog under Breed special Judge "BSI" gällande överdrifter pågrund av osund extriör! Denna nya upplaga baseras på resultat från domarenkäter, veterinär expertis, dialoger med rasklubbar och domarrapporter från utställningar.

En ras har strukits från listan - chinese crested dog, och två raser har lagts til- Continental bulldog och Cane corso.
Texten i denna upplaga är mycket koncentrerad 
om vad överdrifter av rasspecifika drag och möjlig missledande tolkning av en rasstandard kan
leda till. I dokumentet finns lättillgängliga texter men också mer vetenskaplig information.
Teckningar har lagts till för att underlätta att hitta den exteriöra delar eller den ras man letar efter.

Vi vill tacka alla exteriördomare, ras- och specialklubbar för era bidrag till den tredje upplagan av NKU BSI-dokumentet och hoppas på ert fortsatta engagemang.

Friska rashundar utan överdrifter är en förutsättning för hundrasers hålbarhet och för våra hundutställningars framtid - och för den framtida existensen av flera av våra raser i många länder.
Viktigt att du som uppfödare och hanhundsägare är observant på dessa överdrifter när det kommer till Continental Bulldog. En Continental bulldog ska alltid ha ljudlös andning oavsett i rörelser eller vila, ögonen ska vara sunda och klara med strama ögonkanter, det ska ej förekomma "brun/rödaktig" missfärgning i rynka eller päls pågrund av tårflöde.

Ett tips till uppfödare och hanhundsägare som håller på med avel är att göra ögonundersökning/ögonlysning utfärdad av vetrinären och få dokumentet publicerat till Skk. Tyvärr har vi inte i Sverige ett anpassat andnings hälsoundersökning utfärdad av vetrinär för Continental bulldogs men ha alltid med dig att rasen ska vara ljudlös i alla rörelser och i vila.