Jonas Wandell - Kyra

SCBK-Logo-start

STYRELSE

Ordförande

Jonas Wandell

Grundare och medlem sedan 2018
Ägare Ironbred Kennel

073-388 73 13
e-post

Vice-ordförande

Therese Dahlgren

Sammankallande Avelskommitté
Grundare och medlem sedan 2018
Ägare Veilabakkens Kennel

e-post

Kassör

Inger Nordin

Medlem sedan 2018

Sekreterare

Jeanette Wandell

Grundare och medlem sedan 2018
Ägare Nordic Canine Kennel

e-post

Ledamot

Sebastian Ivergård

Grundare och medlem sedan 2018

Ledamot

Emma Palm Tegman

Medlem sedan 2018
Ägare Pansargrisens Kennel

Ledamot

Sara Enqvist

Medlem sedan 2021
Ägare Better Than Diamonds  Kennel

SCBK-Logo-start

"En samlingsplats för alla svenska contis"

TOP