Jonas Wandell - Kyra

SCBK-Logo-start

STYRELSE

Ordförande

Jonas Wandell

Grundare och medlem sedan 2018

ordforande@continentalbulldog.se

073-388 73 13

Vice-ordförande

Petra Lundberg

Medlem sedan 2020
Sammankallande Avelskommitté

viceordforande@continentalbulldog.se

Kassör

Inger Nordin

Medlem sedan 2018

info@continentalbulldog.se

Sekreterare

Jeanette Wandell

Grundare och medlem sedan 2018

sekreterare@continentalbulldog.se

Ledamot

Malena Johansson

Grundare och medlem sedan 2018

Ledamot

Emma Palm Tegman

Medlem sedan 2018

Ledamot

Sara Enqvist

Medlem sedan 2021

SCBK-Logo-start

"En samlingsplats för alla svenska contis"

TOP