Jonas Wandell - Kyra

SCBK-Logo-start

STYRELSE - 2018

Ordförande

Jonas Wandell

Grundare och medlem sedan 2018
Ägare Nordic Canine Kennel

073-388 73 13
e-post

Vice-ordförande

Therese Dahlgren

Sammankallande Avelskommitté
Grundare och medlem sedan 2018
Ägare Veilabakkens Kennel

e-post

Sekreterare

Jeanette Wandell

Grundare och medlem sedan 2018
Ägare Nordic Canine Kennel

e-post

Kassör

Inger Nordin

Medlem sedan 2018

Ledamot

Sebastian Ivergård

Grundare och medlem sedan 2018

Ledamot

Emma Palm Tegman

Medlem sedan 2018

SCBK-Logo-start

"En samlingsplats för alla svenska contis"

TOP