Ansök om medlemskap

När din ansökan skickats till oss handlägges denna av våran medlemsansvarige utvald av styrelsen. Vi förbehåller oss rätten att neka inträde om så beslutas av medlemsansvarige.

När ditt medlemskaps accepterats får du anvisningar om hur medlemsavgiften skall betalas och ditt medlemsskap blir fullbordat när betalningen verifierats.

 

Medlemsinformation

Som medlem får du:
-Medlemsutskick via email 3 ggr om året
-Deltaga i de aktiviteter som klubben anordnar, t.ex. våra rasutställningar, och så småningom lydnadstävlingar osv
-Deltaga på medlemsträffar, ev utbildningar, få bilder på din hund införda på hemsidan m.m.
-Möjlighet att marknadsföra din kennel/avelshane på hemsidan

För frågor kontakta oss på info@continentalbulldog.se 

1års fullbetalande medlemskap kostar 200kr, familjemedlem 50kr.  Medlemskap gäller 1år från tecknande/förnyelse.

SCBK integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Du kan läsa om dataskyddsförordningen i sin helhet på www.datainspektionen.se.

SCBK lagrar dina personuppgifter som lämnats av dig för att kunna fullgöra vår relation. När du lämnar uppgifter godkänner du att SCBK lagrar och behandlar dessa.

De uppgifter som lagras är dem vi efterfrågar vid registrering (namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer) eller i anknytning till våra aktiviteter, tävlingar och kurser.
Vi lagrar dina uppgifter under den tid som anses vara relevant för målet av insamlandet. Uppgifter som lagras utan tidsbegränsning är sådana som med ett berättigat intresse har ett värde för klubben (exempelvis insamlandet av statistik eller har ett historiskt värde).

SCBK lagrar uppgifter på hårddisk, i molntjänst, epost och arkiverad pappersdokumentation. Obehöriga ges inte tillträde.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners i marknadsföringsändamål och för utskick av information från SCBK. Om du inte vill ha dessa utskick kan du motsätta dig detta genom att mejla info@continentalbulldog.se

Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till datainspektionen.

Vi hoppas du förstår varför vi behöver behandla och lagra dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

/ SCBKs styrelse

"En samlingsplats för alla svenska contis"

Ansökan om medlemsskap

Om du registrerar familjemedlemsskap, var vänlig ange detta med vilka personer det gäller i ett e-mail till info@continentalbulldog.se märkt med ämne Familjemedlemsskap
SCBK-Logo-start

"En samlingsplats för alla svenska contis"