Ansök om medlemskap

Svenska Continental Bulldog Klubben är en del av Svenska Kennelklubben och all medlemsavgiftshantering sker via  Svenska Kennelklubben

Bli medlem

Fullt medlemsskap 200 kr / år

Bli familjemedlem

Familjemedlemsskap +50 kr / person & år

Medlemsinformation

Som medlem får du:
-Medlemsutskick via email 3 ggr om året
-Deltaga i de aktiviteter som klubben anordnar, t.ex. våra rasutställningar, och så småningom lydnadstävlingar osv
-Deltaga på medlemsträffar, ev utbildningar, få bilder på din hund införda på hemsidan m.m.
-Möjlighet att marknadsföra din kennel/avelshane på hemsidan

SCBK integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Du kan läsa om dataskyddsförordningen i sin helhet på www.datainspektionen.se.

SCBK lagrar dina personuppgifter som lämnats av dig för att kunna fullgöra vår relation. När du lämnar uppgifter godkänner du att SCBK lagrar och behandlar dessa.

De uppgifter som lagras är dem vi efterfrågar vid registrering (namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer) eller i anknytning till våra aktiviteter, tävlingar och kurser.
Vi lagrar dina uppgifter under den tid som anses vara relevant för målet av insamlandet. Uppgifter som lagras utan tidsbegränsning är sådana som med ett berättigat intresse har ett värde för klubben (exempelvis insamlandet av statistik eller har ett historiskt värde).

SCBK lagrar uppgifter på hårddisk, i molntjänst, epost och arkiverad pappersdokumentation. Obehöriga ges inte tillträde.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners i marknadsföringsändamål och för utskick av information från SCBK. Om du inte vill ha dessa utskick kan du motsätta dig detta genom att mejla info@continentalbulldog.se

Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till datainspektionen.

Vi hoppas du förstår varför vi behöver behandla och lagra dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

/ SCBKs styrelse

SCBK-Logo-start

"En samlingsplats för alla svenska contis"