Avelskommitté

SBCK’s Avelskommitté bildades 2018-12-27 med målsättningen att hjälpa medlemmar och uppfödare att främja sund avel, att bistå med information och samtidigt kontrollera att föreskrifter gällande avel är för rasens bästa och att de efterlevs på bästa sätt.

Avelskommittén handlägger alla frågor gällande avel och stambokföring.
Avelskommittén svarar under styrelsen och rapporterar löpande.

Kontakta Avelskommittén

Sammankallande

Petra Lundberg
Vice Ordförande

SCBK-Logo-start

"En samlingsplats för alla svenska contis"

TOP