Kallelse till Årsmöte 2020

Styrelsen för Svenska Continental Bulldog Klubben kallar medlemmarna till årsmöte När: 29/2 2020 kl 18:00Var: Disas väg 5, 15338 Järna SCBK-ÅM-2019-Balansräkning SCBK-ÅM-2019-ResultaträkningSCBK-ÅM-2019-RevisionsberättelseSCBK-ÅM-2019-Valberedningens samlande förslag för 2020 SCBK-ÅM-2019-Verksamhetsberättelse SCBK-ÅM-2019-Årsstämma Dagordning SCBK 2020

Avelslicensiering 2020

Inbjudan till Avelslicensering Den 13 juni hålls den första svenska avelslicensieringen för Continental Bulldogs I enlighet med och tillsammans med den Schweiziska rasklubben kommer vi i SCBK att genomföra Svenska avelslicensiering* likt den schweiziska som består av ett mentaltestet och en exteriörutvärdering. Detta licensieringssystem är ett av de fundamentala verktygen för att behålla Contins hälsa, ... Read more

Nyhetsbrev 2020 nr 1

Svenska Continental Bulldog Klubben Nyhetsbrev 2020 #1 Ordförande har ordet God jul, gott nytt år & god fortsättning vill jag börja med att önska er alla. 2019 har fört oss fram i att forma avelsreglerna för Continental Bulldog i Sverige och vi har under året knutit kontakter i både Tyskland, Schweiz, Finland & Frankrike bara för att ... Read more

Kort sammanfattning av avelslicensiering

Kort sammanfattning av avelslicensiering hos CBCS i Schweiz Den 14e september 2019 befann sig ordförande Jonas Wandell och sekreterare Jeanette Johansson Wandell i Schweiz för CBCS andra årliga avleslicensprövningar. Vid en avelslicensprövning utvärderas hunden i flera steg. Mentaltest görs av utbildad certifierad testledare, hälsotester så som röntgen utav HD & ED tillsammans med Cystinurie DNA-test ... Read more

SCBK gästar CBCS i Schweiz 2019

SCBK gästade CBCS under avelslicensieringen i Schweiz 2019 Under helgen den 13-15 september var SCBKs ordförande Jonas Wandell och sekreterare Jeanette Johansson Wandell på besök Continental Bulldog Club Switzerland i Schweiz. Det var en resa med syftet att utforma SCBKs avelslicensering och fenotypiserings processer och att knyta band med den grundande rasklubben. Resan gav dock ... Read more

AVELSLICENSIERINGSBESÖK I SCHWEIZ HOS CBCS

Helgen den 13-15 september befinner sig Ordförande Jonas Wandell & Sekreterare Jeanette Johansson Wandell i Schweiz för att närvara under avelslicensieringsdagen för den rasgrundande klubben CBCS. De kommer att få bevittna mentaliteter och tillvägagångssättet för avelslicensieringen som i klubben administreras av ingen mindre än Imelda Angehrn själv, kvinnan som genom hårt arbete och väl planerad ... Read more

TRUBBNOSINVENTERINGEN HOS SKK TILLSAMMANS MED ”KYRA”

TRUBBNOSINVENTERINGEN HOS SKK TILLSAMMANS MED ”KYRA” Svenska kennelklubben bjöd in SCBK tillsammans med andra bracofyciala raser för att inmönstra och besikta våra hundar på utvalda platser runt om i landet. Denna träff är till för att utvärdera rasernas hälsoaspekter och variationer inom raserna. Detta arbete kallas för ”trubbnosinventering” och genomförs under 2019. Vi ( jag Jonas ... Read more

Trubbnosinventering – SKK & SLU

Inventeringen av bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg samt mops är en del i Svenska Kennelklubbens arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Projektet är ett nordiskt initiativ och liknande inventering kommer att genomföras även i Danmark, Norge och Finland. Vi vänder oss även till oregistrerade hundar, med eller utan stamtavla. ... Read more

Senaste styrelsemötets protokoll finns nu på hemsidan.

Senaste styrelsemötet som hölls 2018-12-27 var ett otroligt omfattande och givande möte. Många bollar sattes i rullning, bland annat sattes en avelskommitté igång för att handlägga alla frågor gällande avel, nya riktlinjer att följa de Schweiziska avelsreglerna beslutades om att översättas, finslipas för att passa svensk standard och implementeras för klubben och Conti-aveln i Sverige. ... Read more