Kallelse till årsmötet i Svenska Continental Bulldog Klubben

Datum: Lördagen den 18mars
Tid: klockan 12:00
Plats: Högby gamla skola, 595 94 Mjölby- Mjölby Brukshundklubb 

(Hund är välkommen in i stugan med strikt uppsikt och ägaransvar)

SCBK bjuder in alla sina medlemmar till ett fysiskt årsmöte lördagen den 18mars klockan 12:00.

Ingen föranmälan krävs, men du måste ha ett giltigt medlemskap.

Klubben bjuder på fika, men då måste du anmäla ditt deltagande senast den 10mars till:
sekreterare@continentalbulldog.se

(Meddela eventuell födoämnesallergi)

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga 7dagar före mötet på klubbens hemsida och hos sekreteraren.

Har du frågar gällande årsmötet kontaktar du ordförande: ordforande@continentalbulldog.se

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!

About the author: