Årsmöte 2022

Styrelsen för svenska Continental Bulldog klubben håller årsmöte via Teams Torsdag kväll kl 20.30 – 21.30 och önskar samtliga medlemmar välkomna

Samtliga medlemmar är välkomna att närvara vid årsmötet.
Klicka här för att ansluta till mötet

Nedan återfinns underlagen för årsmötet.

About the author: