Styrelsen för Svenska Continental Bulldog Klubben kallar medlemmarna till årsmöte

När: 28/2 2021 kl 18:00
Var: Digitalt

Då var det dags för SCBK’s årsmöte 2021.

Vi i styrelsen välkomnar alla medlemmar den 28/2 kl 18:00 till ett digitalt årsmöte.
Tack vare Covid-19 situationen i Sverige med de restriktioner som gäller så kommer mötet att hållas digitalt, information om hur man ansluter skickas ut närmare mötesdatumet.
 
Vill du närvara vid klubbens årsmöte anmäler du ditt intresse till info@continentalbulldog.se senast den 21/2.
Det är viktigt att din medlemsavgift är betald för att du ska kunna närvara vid årsmötet, inbetalningskorten är utskickade tidigare i år men det finns risk att de hamnat i skräpposten så var noga att kolla där.

TOP