Kallelse till Årsmöte 2020

Styrelsen för Svenska Continental Bulldog Klubben kallar medlemmarna till årsmöte När: 29/2 2020 kl 18:00Var: Disas väg 5, 15338 Järna SCBK-ÅM-2019-Balansräkning SCBK-ÅM-2019-ResultaträkningSCBK-ÅM-2019-RevisionsberättelseSCBK-ÅM-2019-Valberedningens samlande förslag för 2020 SCBK-ÅM-2019-Verksamhetsberättelse SCBK-ÅM-2019-Årsstämma Dagordning SCBK 2020

Avelslicensiering 2020

Inbjudan till Avelslicensering Den 13 juni hålls den första svenska avelslicensieringen för Continental Bulldogs I enlighet med och tillsammans med den Schweiziska rasklubben kommer vi i SCBK att genomföra Svenska avelslicensiering* likt den schweiziska som består av ett mentaltestet och en exteriörutvärdering. Detta licensieringssystem är ett av de fundamentala verktygen för att behålla Contins hälsa, ... Read more