Svenska Continental Bulldog Klubben

Nyhetsbrev 2020 #1


Ordförande har ordet

God jul, gott nytt år & god fortsättning vill jag börja med att önska er alla. 2019 har fört oss fram i att forma avelsreglerna för Continental Bulldog i Sverige och vi har under året knutit kontakter i både Tyskland, Schweiz, Finland & Frankrike bara för att nämna några länder med uppfödare och rasklubbsansvariga vilket är viktigt för oss som klubb inför vårat framtida avelsarbete.

Det har varit ett spännande år som lagt grunden för det fortsatta arbetet för framtiden och det är med förväntan, spänning och glädje jag blickar mot 2020 då jag hoppas att vi skall kunna sammankoppla Conti-älskare ifrån hela Sverige med varandra och hjälpas åt att framåt avla friska, sunda och underbara Bulldogs.

Ordförande – SCBK
Jonas Wandell


SKK-ansökan

Svenska Kennelklubben som är den svenska FCI-anslutna hundklubben har under 2019 förändrat sitt sätt att nationellt erkänna raser, tidigare gjordes detta i samråd med de övriga nordiska länderna i NRK, men från 2020 kommer detta ske individuellt för varje land. Svenska Continental Bulldog Klubben har under hösten skickat en ansökan om nationellt erkännande för Continental Bulldog i Sverige under SKK. Denna ansökan kommer att behandlas av kennelklubben under 2020.


FCI internationellt

Den schweiziska rasklubben för CB har under 2019’s sista kvartal ansökt till den internationella organisationen FCI om internationellt erkännande av Continental Bulldog. Vi ser fram emot ett sådant erkännande från organisationen. Detta fick vi reda på av CBCS Ordförande Thomas Tschanz & Fru Imelda Angehrn under vårat besök i Schweiz i september.


Registrera & Stambokföra Continental Bulldog

Tills det att SKK eller FCI godkänner rasen avlas den enligt SCBK’s avelsregler under klubben och de valpar födda & stambokförda i enlighet med dessa regler och av korrekt stambokförda föräldradjur kommer att per automatik att stambokföras i SKK’s register den dagen rasen antas.


Avelslicensieringsprövning 2020

Under 2020 kommer den första Svenska Avelslicensieringsprövningen att göras tillsammans med rasspecialisten Ginette Hufschmid från avelskommittén för CBCS under SKG. Vi mötte Fru Ginette under vårat besök i Schweiz för att observera deras avelslicensieringsprocess, våra diskussioner har pågått både före och efter detta och vi i styrelsen hyser otrolig respekt för Fru Ginette’s kunnskap, engagemang och kärlek till rasen. Ginette är en otroligt kunnig och aktad domare och rasexpert som tillsammans med Fru Imelda är de två centrala figurerna i den schweiziska avelskommittén och deras avelslicenser.

Inbjudan till Avelslicensieringsprövningen skickas ut inom kort. 

Läs artikeln från vårat besök här:

Under vårat besök hemma hos Fru Imelda Angehrn fanns även Ginette närvarande och tillsammans med dessa underbara damer vandrade vi genom Fru Imeldas trädgård, träffade fantastiska hundar och diskuterade deras styrkor, karaktärsdrag och allt det underbara med CB.

Fru Ginette planerar att resa till Sverige och hålla våran avelslicensiering tillsammans med CBCS och planering för att få ut det mesta av denna experts tid i Sverige för rasklubben, uppfödare & medlemmar pågår.

TOP