Trubbnosinventering – SKK & SLU

Inventeringen av bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg samt mops är en del i Svenska Kennelklubbens arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Projektet är ett nordiskt initiativ och liknande inventering kommer att genomföras även i Danmark, Norge och Finland.

Vi vänder oss även till oregistrerade hundar, med eller utan stamtavla. Vi skulle gärna vilja träffa några continental bulldogs också

Lotta Olsson
Sekreterare  AG-ES och KHM Avdelningen för avel och hälsa Svenska Kennelklubben

Inventeringens syfte är att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och exteriör variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig variation såväl exteriört som genetiskt för att säkerställa en sund utveckling av dessa raser med minskning av BOAS-relaterade hälsoproblem.

Målet är att 50 till 100 individer per ras och land deltar i inventeringen som började genomföras hösten 2018 och fortsätter under 2019. Hundarna bör vara i åldern två till åtta år. Projektet drivs av SKK i nära samarbete med ras- och specialklubbar. Inventeringen vänder sig till hundar registrerade i SKK, i annan kennelklubb och till oregistrerade hundar av dessa rastyper. På de inventeringar som arrangeras av rasklubabr tas andra raser in i mån av plats.

Det kostar inget att vara med och din hund behöver inte vara registrerad i SKK.

Vill du vara med?
För mer information och anmälan, kontakta
Lotta Olsson, SKK, 08-7953003, lotta.olsson@skk.se

Inventeringstillfällen 2019

DatumPlatsArrangör
14 marsRotebroSvenska Kennelklubben, SKK
23–24 marsPiteåSamarrangemang, rasklubbar och SKK
11 aprilRotebroSvenska Kennelklubben, SKK
18 majArbogaSvenska Klubben för Engelsk bulldogg
15–16 juniGålö havsbadMopsorden
31 augustiSödertäljeSvenska Bostonterrierklubben
21–22 septemberLandskronaSvenska Kennelklubben, SKK
Datum ej bestämtGöteborgSvenska Kennelklubben, SKK
Datum ej bestämtJönköping alt. VärnamoSvenska Kennelklubben, SKK

Hur går inventeringen till?

Vid inventeringstillfället får hundägaren fylla i uppgifter om hunden och hundens id-nummer kontrolleras. Hunden beskrivs kliniskt av veterinär och exteriört av en beskrivare (exteriördomare). Ett svabbprov tas i munnen på hunden, provet används för den genetiska analysen som Institutionen för husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, utför.

De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast användas inom inventeringsprojektet och för forskning.

Delta med din hund på inventering

Om du vill vara med på en inventering med din hund anmäler du dig till Lotta Olsson, SKKs avdelning för avel och hälsa. Lotta kan också svara på frågor om inventeringsprojektet.

Telefon: 08-7953003
E-post: lotta.olsson@skk.se

Läs mer

About the author: