Senaste styrelsemötets protokoll finns nu på hemsidan.

Senaste styrelsemötet som hölls 2018-12-27 var ett otroligt omfattande och givande möte.

Många bollar sattes i rullning, bland annat sattes en avelskommitté igång för att handlägga alla frågor gällande avel, nya riktlinjer att följa de Schweiziska avelsreglerna beslutades om att översättas, finslipas för att passa svensk standard och implementeras för klubben och Conti-aveln i Sverige.

Kriterier och förfarande gällande stambokföring fastställdes för att säkerställa likgiltiga kriterier som VDH & SKG anför, kommunikation med Schweiz inleds för att få assistans i utbildning av exteriör-domare samt bedömning av hälsodeklarationer och stamböcker. 

Mötesprotokollet i sin helhet finns på: https://www.continentalbulldog.se/var-klubb/dokument/

Med vänliga Hälsningar SCBK Styrelse

About the author: