Samarbete med Tyska rasklubben ACBC

Det är glädjande nyheter att Svenska Continenetal Bulldog Klubben nu har etablerat kontakt med Allgemeiner Continental Bulldog Club är den rasklubb som finns under Tyska Kennelklubben VDH som i sin tur är under FCIs stora paraply internationellt. Vi har etablerat kontakt med styrelsen och båda klubbarna är intresserade av ett framtida samarbete och stöttning för att gemensamt få rasen FCI registrerad. Tack till Orförande Heiko Schmidt för din stöttning och hjälp att hitta fler Contiägare i Sverige.

 

ACBC Hemsida: www.continentalbulldogclub.de

VDH Hemsida: www.vdh.de

About the author: